2017. november 14., kedd

Az emberi léthelyzet 1. rész

Az evolúciós nézet
Mai legjobb tudásunk szerint az ember evolúciós folyamat eredménye, az evolúció határozza meg, milyenek vagyunk, hogyan működünk, mik a lehetőségeink és a korlátaink. Az Élet az egysejtű szervezetekből kiindulva halad az egyre összetettebb és „fejlettebb” szervezetek felé. Legalábbis ezt gondoljuk mi, mint a jelenlegi „legfejlettebb” szervezet birtokosai. Ha a világot egy kevésbé összetett életforma uralná, a maga szemszögéből bizonyára nem tartaná lényeges sikertényezőnek az összetettséget. Mivel azonban mi uraljuk a világot, logikus módon a saját jellemzőinket gondoljuk az evolúció csúcsának, nálunk véljük végződni az evolúció fejlődési folyamatát.
Az evolúció személytelen, belső cél és értelem nélküli mechanika, ezért elfogultság evolúciós fejlődésről beszélni. Evolúciós nézetben a dolgok nem jók, nem rosszak, egyszerűen csak vannak. Nem kapcsolható hozzájuk értékítélet.
A belső cél és értelem hiánya nem jelent általános cél- és értelemhiányt, mindössze arról van szó, hogy az evolúciós mechanika nem tájékoztat az Élet eredetéről, sem a céljáról. Honnan jöttünk? Az evolúciónak erről nincs mondanivalója. Hová megyünk? Az evolúció nem mondja meg. Hogyan éljünk? Az evolúció erről is hallgat.
Mintha a sokadik emeletről a még többedik emelet felé tartó liftből vizsgálnánk, vajon honnan és miért indult, miért és hová érkezik a felvonó. Ha intellektuálisan tisztességesek akarunk lenni, fogalmunk sincs, belülről ezt nem tudhatjuk. A lift mechanikájából e tekintetben nem adódik mérvadó következtetés. Azt sem tudhatjuk, hogy a lift felfelé vagy lefelé megy-e.
A személytelen mechanika ugyanakkor számos vonatkozásban meghatároz bennünket, érdemes megismernünk e vonatkozásokat, és a lehető legjobbat kihozni a helyzetünkből. Ebben a sorozatban az emberi léthelyzet néhány, számunkra kiemelt jelentőséggel bíró kérdéskörét járjuk körül, feltárunk néhány belső összefüggést. Azt gondolom, hogy hasznos rálátást nyerni az állapotunkra, megtudni, hogy „Ön itt áll” a dolgok nagy rendjében... pontosabban, a dolgok nagy rendjének felőlünk látható részében. Egy-két rejtélyről kiderülhet, hogy közelebbről nem is olyan rejtélyes.
Az evolúcióval való következetes szembenézés meglepő következtetésekhez vezet, nem csak az evoszkeptikusok számára, hanem az evolúciót elvben tárt karokkal fogadó evofilek számára is.

2017. november 9., csütörtök

A kereszténység alapszabályai 21. századiaknak

Az évszázadok során sokan próbáltak meg visszatérni Jézus eredeti tanításához, vitatható eredménnyel. Minden korban más tűnik ugyanis „eredeti” tanításnak, így ebbe a folyton arrébb tolt kapuba nem lehet „eredeti érvényű” gólt lőni.
Az „eredetiség” igénye nélkül, mindössze azt kísérlem meg leírni, hogy a 21. századi ember számára milyen szabályok hiányoznak a régi tanítás mai életre váltásához. Jézus ezt mondja a tanítása lényegének: szeresd Istent teljes szívedből, teljes erődből és teljes elméddel; valamint szeresd embertársadat, mint önmagadat. Ez a kereszténység előtti emberiségnek szóló üzenet. A kereszténységgel már több-kevesebb kontaktusba került emberiség számára ugyanez az üzenet másképp fogalmazható meg.
1. NE szeresd Istent jobban az embereknél: ez a vakbuzgó, öncélú, unszimpatikus vallásosság. Nem az ember van a sábeszért, hanem a sábesz az emberért. Példa: amilyen szép dolog az állatvédelem, olyan visszatetsző, amikor egy állatvédő fröcsögve utálja az embereket. Isten szeretete nem lehet ürügy a létező emberek utálatára.
2. NE szeresd jobban embertársadat, mint önmagadat: ez képmutató pózolás, illetve szociális demagógia. Ha magadtól nem tűröd el a lustaságot és a rendbontást, embertársadtól se tűrd el. Ha fontosnak tartod, hogy a jövedelmed egy részét megtakarítsd, senkit ne bátoríts eladósodásra (pl. hitelkártya használatára). Ha elvárod magadtól a műveltséget, embertársadtól is várd el. Ha te nem laksz az utcán, ne tűrd el, hogy embertársad ott akarjon lakni.
3. NE ásd el a talentumodat, hanem szolgálva vezess, mint Jézus: aki folyton ürügyet keres a talentuma elásására (v.ö.: can't-do attitude), az semmit sem tud életre váltani. Jézus tanítását csak can-do attitude-dal lehet életre váltani, ami szolgálva-vezetést igényel minden kereszténytől. Ki-ki azon a legmagasabb szinten mutasson követendő példát, amelyre a talentuma alkalmassá teszi. Ne várd, hogy mások kérjenek fel a vezetésre, magad jelentkezz vezetőnek. Ahhoz, hogy hass, látszanod kell a világban.

2017. november 6., hétfő

A katalán precedens

Katalónia autonóm parlamentje elfogadta a régió függetlenségéről szóló nyilatkozatot, egyoldalúan kikiáltotta a függetlenséget. A konzervatív spanyol kormány erre megvonta a katalán autonómiát, előre hozott választást írt ki, és elfogatóparancsot adott ki a katalán vezetők ellen. Carles Puigdemont kormányfő Brüsszelbe menekült, majd feladta magát a belga rendőrségen: Belgiumban állítólag puhábban ítélik meg az ellene felhozott spanyol vádakat, továbbá így nemzetközivé teheti az eredetileg belügynek tekintett konfliktust.
Az eset több szempontból tanulságos.
1. Precedenst jelent egy esetleges székelyföldi autonómiatörekvés szempontjából: ahogy Európa nem érti, mit „izélnek” a katalánok, a székelyeket sem értené. A katalán és a skót példa is arra mutat, hogy az „autonómia” csúszós lejtő, amelyen nincs megállás a teljes függetlenség követeléséig.
2. A tagállamok nem tudják következetesen megtartani az egységüket: ha számít nekik a demokrácia, biztosítják a népszavazás és a függetlenedés lehetőségét, akár évente változó előjellel. Lehet, hogy 2018-ban a katalánok többsége már inkább spanyol régióban szeretne élni, 2019-ben újból önállósodna, 2020-ban visszaintegrálódna, stb. Tetszik vagy sem, ilyen a demokrácia. Ha a régiók (Korzika, Székelyföld, stb.) nem viselkedhetnek így, az uniós tagállamok képmutatóan szónokolnak demokráciáról, jogállamról és hasonlókról.
3. A blog olvasóit talán meglepi, de én személy szerint az erős föderális Unióra szavazok: akár minden régió függetlenedhet, mert a központi irányítás alá kerülő tagállamokban ez már nem oszt, nem szoroz. Brüsszel irányít, de közvetlenül választandó kormánnyal! Pillanatnyilag nem így kerül helyzetbe az apparátus, ám én a közvetlen európai választások irányába szeretnék haladni, egy Európai Egyesült Államok nevű föderációban szeretnék élni. Az Unió első elnökére is van jelöltem, hazánk jelenlegi miniszterelnöke személyében.
Carles Puigdemont – tudtán kívül – fontos tanulságok ihletője lett.

2017. november 3., péntek

Kereszténység – felvilágosult nézetben

Ezzel a poszttal öt AHA-élményt szeretnék előidézni a kereszténységgel kapcsolatban, pozitívba átfordítva a negatív megközelítéseket.
1. Hagyomány: a keskeny úton járó kevesek üdvözülnek. Felvigosult nézetben: az ésszerű úton járó kevesek érik el a kereszténységből adódó földi előnyök igazságos maximumát. Üdvözülni viszont rengetegen üdvözülnek. Csak a földi életük lesz kevésbé optimális, mint lehetne.
2. Hagyomány: Isten állítólag szigorúan büntet, a rossz cselekedetekért és/vagy a hit hiányáért örök halálra/kárhozatra küld. Felvilágosult nézetben: Isten mindenkit üdvözít, aki hagyja magát üdvözülni. Nem megy pokolra, aki nem hisz Jézus messiásságában, illetve Jehovában, illetve aki sűrűn, sok rosszat tesz, és nem bánja. Nem kárhoznak el a hinduk, a muszlimok, az „ateisták”, a kommunisták, a fasiszták, a liberálisok, a bigottak, a házasságtörők, a pedofilok és a gyilkosok sem. Még a tömeggyilkos népirtók sem. Isten – a saját kinyilatkoztatása szerint – végtelenül szerető és irgalmas. Azonban minél inkább eltér valaki a keresztény Isten szabályaitól, annál több földi kárt okoz magának, a szeretteinek és az emberiségnek. Isten szabályait tehát a földi előnyök érdekében érdemes megismerni és önként követni.
3. Hagyomány: Isten feláldozta értünk az egyszülött fiát, Jézust. Felvilágosult nézetben: Jézus álmessiásnak tűnt a kortárs judaisták többsége szemében, és az álmessiásoknak judaista szabály szerint meg kell halniuk. Nem annyira Isten terve vagy akarata szerint történt ez, mint Isten szabad akaratú népének szent buzgósága miatt. Ha tudták volna előre, hogy ez esetben fel fog támadni, és virtuális jelenlétével az egész világ uralkodója lesz, valószínűleg körültekintőbben döntenek. Ahogy nekik jót tett volna az ésszerűség, nekünk is többet ér a szent buzgóságnál.
4. Hagyomány: Jézus élete az alázatos szenvedésről szólt. Felvilágosult nézetben: Jézus élete a szolgálva-uralkodásról szólt, azaz a meritokrácia társadalmi rendje felé haladásról. A meritokrácia az elképzelhető legigazságosabb földi társadalom.
5. Hagyomány: Isten önmagában vett, l'art pour l'art cél, a tényleges végcél, ahová el akarunk jutni. Felvilágosult nézetben: Isten az emberiség jólétét akarja, ez a végcél, az emberiség elérhető legnagyobb jólétéhez akarunk eljutni. Istent nem Isten miatt célszerű tisztelni, hanem az emberiség földi jóléte érdekében. Isten a legnagyobb humanista, az Ő tiszteletén át tud a humanizmusunk kiteljesedni.
Példa: képzeld el álmaid legjobb autóját, amit még nem fejlesztettek ki, de nagyon jó lenne, ha már kifejlesztették volna. Az érthetőség kedvéért nevezzük ezt az autót full extrás Mercedesnek. Isten 2000 éve kifejlesztette ezt az autót, és Jézus életművén keresztül ingyenesen kínálja mindannyiunknak. Alanyi jogon jár, ott vár a szalonban, csak át kell venni, bele kell ülni, és örvendezni a vele járó földi előnyöknek. Igaz, néha tankolni és szervizeltetni kell, de így is nagyságrendekkel jobb az emberi ésszel elérhető alternatíváknál. Aki úgy dönt, hogy nem veszi át, nem kell neki Isten szuperautója, az a szuperautó hiányával hátrányt okoz magának. Meg a szeretteinek. Meg a közösségének. Felvilágosult nézetben ez nem Isten büntetése, hanem önbüntetés. Hinni Istenben és Jézus messiásságában, valamint életre váltani mindazt, ami ebből következik nem félelemből praktikus, hanem a szuperautó előnyei miatt célszerű és ésszerű.