2015. július 31., péntek

Ismerd meg a kereszténységet 6. rész

Előnyben részesítsük-e a keresztényeket?

A judaizmusban természetes, hogy aki zsidó, az előnyöket élvez, nem is akármilyeneket. Ez a Kiválasztottságból következik.

A keresztények vajon előnyben részesítsék-e a többi keresztényt? Elvben egyáltalán ne, a gyakorlatban a keresztények mégis előnyben vannak.

A kereszténység lényege az etika: szeresd embertársadat, mint önmagadat, használj egységes mércét. Az, hogy valaki magára ragasztja a „keresztény" címkét, semmiféle előnyt nem jelent. Az viszont, hogy igyekszik úgy szeretni embertársait, mint önmagát, és egységes mércével mér, természetesen előnyt hoz létre. Ahogy demokrata körökben is előnyt jelent demokratának lenni, de nem a „demokrata" feliratú címke miatt, hanem mert a demokraták világában a demokrata gondolkodású ember egyben az igazságos ember. A keresztények világában az embertársait önmagához hasonlóan szeretni igyekvő, egységes mércével mérő ember egyben az igazságos demokrata is.

Mi a helyzet azzal, aki nem keresztény, mégis igyekszik úgy szeretni embertársait, mint önmagát, és egységes mércével mér? Az ilyen ember teljesen egyenértékű és azonos jogú a keresztényekkel, csakhogy ilyen ember rendkívül kevés van. Ha világ csodájaként akad néhány, az valószínűleg maga sem tudja, pontosan miért nem keresztény, ha a hitet kivéve, szinte minden tekintetben az.

Gyakorlati tapasztalatom, hogy aki nem keresztény, az nem igyekszik úgy szeretni embertársait, mint önmagát, kettős vagy többes mércével mér, és nem demokrata. Ha kivétellel találkozom, majd arról is írok.

Összefoglalva: a keresztények világában a keresztény ember nem a „keresztény" feliratú címke miatt van előnyben, hanem mert igyekszik önmagához hasonlóan szeretni embertársait, igyekszik egységes mércével mérni, és demokratikus értékrendet vall. A keresztények természetesen nem angyalok, de Jézus tanításának köszönhetően igazságosabbak minden más világnézeti közösség tagjainál.

2015. július 28., kedd

Ismerd meg a kereszténységet 5. rész

Mit jelent a „szeresd embertársadat, mint önmagadat" parancs?

Több szempontból is mást, mint a történelmi hagyomány, a megszokás vagy az állatvilágban előforduló viselkedés. Ez a jézusi parancs magyarázza a nyugati keresztény világ jólétét és demokráciáját.

A sumér, mezopotámiai, babiloni, egyiptomi és az ószövetségi parancs még így szól: ne tedd másnak, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek. Más szóval, ne piszkáld embertársadat, nehogy téged is piszkáljanak. Ne keverj másnak bajt, és akkor te sem kerülsz bajba. Ez egy passzivitási szabály. A hinduizmusban ma is ez érvényes.

Az Ószövetségben szerepel a „szeresd embertársadat, mint önmagadat" parancs, de mivel a judaizmus egy zárt és elzárkózó közösség vallása volt, értelemszerűen csak egy zsidó lehet embertárs, a gójok nem számítanak, mintha ott sem lennének. És ez így megy zsidó körökben a mai napig.

Jézus nem egy teljesen új szabályt talált fel a „szeresd embertársadat, mint önmagadat" paranccsal, hanem egy meglévő szabálynak adott új, egyetemes értelmet, amikor az irgalmas szamaritánus történetén keresztül elmagyarázza, hogy mindenki embertárs, a gójok is! Képzeljük el az óriási felháborodást ennek hallatán. A judaista Jézus kiverte a judaizmus összes biztosítékát a szabály ilyetén értelmezésével. Még hogy a gój embertárs! Még hogy a Kiválasztottak lesüllyedjenek a söpredék szintjére! Elment az esze, meggyalázza a felsőbbrendűség és az elkülönülés nemes hagyományát!

Ma már tudjuk, hogy ez az új értelmezés teremt jólétet és demokráciát, de hogyan? Úgy, hogy a szabály aktívan növeli a jólétet. Nem azt mondja, hogy senkit se piszkálj, hanem ellenkezőleg: mindenkiből hozz ki valami szebbet, jobbat, ahogy magadat szereted menedzselni. Mutasd fel magasra a szebb, jobb élet lehetőségét. A passzív ókori szabállyal és a zsidókra korlátozott értelmezéssel szemben Jézus szeretetparancsa aktív, pozitív, konstruktív beavatkozást ír elő mások életébe.

A gyakorlatban: ha hajléktalant látsz, ne hagyd ebben a léthelyzetben, hozd ki a hajléktalanságból. Ha részeget látsz, ne hagyd részegeskedni, mutasd meg neki egy szebb és tartalmasabb élet lehetőségét. Ahol konfliktust látsz, mutasd meg, hogyan kerülhetnek a vitatkozók nyertes-nyertes helyzetbe. Ha tétlen embert látsz, biztasd alkotó tevékenységre, testet-lelket nemesítő munkára. Ha ezt teszed, hamarosan mindenki jólétben fog élni körülötted. Ez a kereszténység hozzáadott értéke, Jézus tanítása ettől Válasz a világ összes létező problémájára.

Ez a jóléti értelmezés valami miatt csak a nyugati kereszténységben alakult ki. Ha egy keleti keresztény részeges embert lát, megértően azt mondja, hogy sajnálom szegény fickót, belőlem is lehet még részeges, igyunk együtt. Nem önnönmaga szeretetét adja embertársának, hanem átveszi embertársa öngyűlöletét. Ebből nem lesz arrafelé jólét, ahogy tapasztaljuk is. Jézus nem ezt tanította, hanem hogy a saját pozitív szemléletünket adjuk át másoknak. A nyugati keresztény igyekszik aktívan felemelni embertársait, ez adja a lényegi különbséget.

Szeresd embertársaidat, mint önmagadat, és máris szebbé, jobbá válik általad a világ.

Állítsd le a népvándorlást!

Kevesen tudják, hogyan kezdődött a 4-8. századi népvándorlás: Kínának elege lett a hunok rendszeres támadásaiból, és a birodalom határaitól jó messzire kergette őket. A hunok arrébb lökték a szomszédos népet, az a következő népet, és így tovább. Ez a dominó effektus mozgatta a népek Európa arculatát alaposan megváltoztató történelmi áradatát.

Szintén kevesen tudatosítják, mi a mai népvándorlás oka: az erőszakos iszlám terjeszkedés fegyveres konfliktust és éhínséget okoz Afrika és Ázsia szerte, ez elől menekülnek milliószámra az emberek. Egy részük maga is muszlim, és ebből adódik a probléma. A muszlim bevándorlók rövid időn belül Európából is szegény, erőszak sújtotta térséget csinálnak, ha nem teszünk ez ellen.

A feladat rendkívül egyszerű. Világosan kommunikálni kell, hogy Európában a nyugati stílusú kereszténységre épül a jóléti demokrácia. Nem lottón nyertük, hanem annak köszönhető, hogy olyan keresztények vannak többségben, akik szorgalmasan dolgoznak, adóznak, nem ordítoznak a jogaikért, nem húznak zsákot a feleségük fejére, nem tűznek tőrt az övükbe, nem nyiszálják a lányuk nyakát, ha kultúridegenbe szeret bele, nem bonyolódnak vallásháborúba, nem keresztelnek erőszakkal, hanem csendesen élnek a keresztény értékrendjük szerint. A világ fejletlen tájain nem ilyen emberek vannak többségben, ezért nincs ott sem demokrácia, sem jólét.

Aki Európába bevándorol, hozzon tudatos döntést, hogy nyitott a nyugati típusú kereszténységre, kész akár áttérni. Hajlandó úgy szeretni embertársait, mint önmagát. Ellenkező esetben maradjon otthon, és nézze meg, mire képes a saját értékrendje. A keresztény bevándorlókkal nincsenek integrációs problémák, ahogy a muszlim bevándorlókkal sem lennének integrációs problémák, mondjuk a muszlim többségű Törökországban. Menjenek például oda, növeljék ott azt, amit növelni szeretnének, aztán ha sikerül, szívesen eltanuljuk a módszerüket.

Ha az európaiak ezt világosan kifejtik, azonnal leáll a bevándorlás problémás összetevője. Mondjuk el a bevándorlóknak a saját hazájukban, mielőtt útra kelnének: „akkor menj Európába, ha kész vagy nyugati kereszténnyé válni. Szeretettel várunk, légy nálunk keresztény. Ha Mohamed tanítását követő hű muszlim maradnál, építsd itthon az iszlám kalifátust. Szerintünk Mohamed tanításának köszönheted mindazt a rosszat, ami elől menekülnél, ne hozd hát magaddal Európába. Csak akkor gyere, ha kész vagy a zsidó Messiás Jézus tanítását követve változni és fejlődni." A módszer egyszerű és nagyszerű, ugye?

Állítsuk le félkézzel a népvándorlást, kezdjünk ésszerűen kommunikálni!

2015. július 27., hétfő

Ismerd meg a kereszténységet 4. rész

A kereszténység lényege a hit vagy az etika? Más szóval, a Messiásban való hit vagy a hitből adódó magatartás üdvözít?
Jézus maga mondja, hogy a hit és a belőle fakadó cselekedetek egyaránt fontosak. Mi van, ha valaki hiszi ugyan, hogy Jézus a Messiás, de nem tartja be a tanítását? Az ilyen embert Jézus nem fogja magáénak mondani a végítéletkor, és az illető büntetésre megy. (Az követi Őt, aki nem csak hallgatja a tanítását, hanem meg is cselekszi azt.)

Jézus két fő parancsban fogalmazza meg a követése lényegét: szeresd Istent teljes erőddel, teljes szíveddel, teljes elméddel, és szeresd embertársadat, mint önmagadat.

Mi van, ha valaki betartja Jézus tanítását, de közben nem hisz a Messiásban mint egyetlen Útban, Igazságban és Életben? Jézus azt mondja, hogy az ilyen ember üdvözülhet. (Nem az számít, ki ígéri, hogy kimegy dolgozni az Úr szőlejében, hanem hogy végül ki megy ténylegesen ki. Aki nemet mond, azután mégis kimegy, teljesíti Isten akaratát.) Ugyanakkor, ha valaki megfontoltan nem hisz a Messiásban, miért teljesítené a parancsait? Nem logikus, hogy így tegyen. Mivel a világtörténelemben senki más nem parancsolta, hogy szeressük embertársainkat, mint önmagunkat, aki nem hisz a Messiás Jézusban, az valószínűleg nem fog e parancs teljesítésére törekedni.

Ebből az következik, hogy bár a dolgok végső logikája szerint a cselekedet önmagában is elég lehet, míg a hit nem, tapasztalatból tudjuk, hogy a cselekedethez szükséges valamilyen fokú hit.

Mit jelent pontosan a „szeresd embertársadat, mint önmagadat parancs"? Kiderül a következő részből.

2015. július 26., vasárnap

Ismerd meg a kereszténységet 3. rész

Volt Jézus eljövetelének földi előnye?

Ha nem, miért jött el - illetve miért érdekelne bárkit is, hogy eljött? Ha volt az eljövetelének földi előnye, mi ez az előny?

A judaisták két lábbal a földön járó Messiást vártak, aki királyságot hirdet és jólétet teremt. Jézus ezt ott helyben nem tette. Ha azonban semmilyen földi királyságot, semmilyen földi jólétet nem hirdetett, akkor nem csak judaista szempontból nem Messiás, hanem semmilyen szempontból sem. Mivel nincs más érvényes szempont, végső soron a judaisták illetékesek abban, hogy Jézus volt-e az általuk várt Messiás vagy sem. Ha ők azt mondják, hogy nem Jézus a Messiás, akkor nem Ő a Messiás, és punktum.

A helyzet nem ilyen egyértelmű, mivel a judaisták egy része szerint Jézus a Messiás - ők kezdtek téríteni, nekik köszönhetjük a kereszténységet, amely tehát nem állítható szembe a judaizmussal, hanem a judaizmus egyik irányzata. A Jézust Messiásnak elfogadó judaisták úgy vélték, hogy a Messiás ugyan nem azonnal győzedelmeskedik földi értelemben, de hosszabb távon a világ ura, az Ószövetségnek megfelelően. Az Újszövetségben olvashatjuk erről, hogy „még nem múlik el ez a nemzedék", mire a feltámadt Messiás újra eljön földi dicsőségben és győzelemben. Tudjuk, hogy ez nem valósult meg... Nos, rosszul tudjuk, hiszen megvalósult. Amerre járunk a jóléti demokratikus világban, ott a Jézust Úrként és királyként elfogadó emberek vannak többségben. Jézus ebben az értelemben földi jólétet (is) hozó király, ahogy judaista Messiáshoz illik.

Végezetül vizsgáljuk meg a lehetőséget, hogy Jézus tanítása semmiféle földi előnnyel nem jár. Ez esetben azoknak a judaistáknak volt és van igazuk, akik szerint Jézus nem az Ószövetségben ígért Messiás. Azok a judaisták tévedtek, akik szerint valamilyen rejtett értelemben mégis. Már most, ha ők tévedtek, akkor a kereszténység gyökere hamis. Nem csak vallási, hanem mindenféle értelemben. Tegyük fel, Isten azt parancsolja, hogy állíts egy póznát a kertedbe, és reggel-délben-este tízszer kerüld meg. Nem kilencszer vagy tizenegyszer, hanem pontosan tízszer. Balról jobbra, és nem fordítva. Ha megteszed, örök jutalmat kapsz. Ha nem teszed meg, vagy netán jobbról balra kerülsz, akkor mész a pokolra, az örök büntetésre. Egy ilyen vallásnak valóban nincs földi haszna, ám ez a kisebbik probléma. Nagyobb gond, hogy egy ilyen vallás istene nem jó. 

Ha judaizmus szerinti Isten jó, akkor nem ad öncélú parancsokat. Ha nem ad öncélú parancsokat, akkor pedig a kereszténységnek van világi haszna és értelme.

2015. július 24., péntek

Ismerd meg a kereszténységet 2. rész

Jézus Isten fia, valóságos Isten, vagy „csak" nagy ember?

Ezen a kérdésen jókat vallásháborúztak anno a keresztények, de mivel manapság nincs efféle veszély, nézzük, mi tudható a témában.

A judaisták Messiást vártak és várnak ma is. A nagy M azt jelenti, hogy nem akármilyen emberben reménykednek. A Messiás feladata egyesíteni Izrael földjén minden zsidót, legyőzni az összes ellenségüket, és az egész emberiség üdvére világméretű igazságos jóléti társadalmat létrehozni, amely NEM ÉR VÉGET. Ki képes erre? Nagy ember, Isten fia, valóságos Isten? Kit/mit várnak a judaisták a Messiás személyében? Ezt mérlegelje az olvasó.

Nagy Sándor néhány év alatt meghódította az ókorban ismert világ mintegy kétharmadát, a hatalomtól félőrült lett, majd fertőzést kapott, és fiatalon meghalt. A katonái szerint félisten volt, akként tisztelték. Ehhez képest kicsoda a Messiás, hogy nem a fél, hanem az egész világot meghódítja, véget nem érő igazságos jólétet vezet be, és uralkodik, vélhetően örökké. Ez hány nagysándort ér?

A Messiással kapcsolatos elvárásokból az következtethető ki, hogy az illető több, mint ember, több, mint félisten. Egy félisten nem uralkodik örökké. Azaz a Messiás nem csak az Újszövetség szerint, hanem az Ószövetség szerint is olyan ember, aki egyben valóságos Isten.

Akkor most valóságos Isten, vagy Isten fia? Mindkettő egyszerre, hiszen egy „csak" valóságos Isten nem feszíthető keresztre, vagy ha látszólag mégis, nem hal meg igazán, tehát nincs miből feltámadnia. Ez esetben a kereszthalál átverés és értelmetlen. Nem új a gondolat, pont ezt mondták a gnosztikusok. Szerintük Jézus „csak" valóságos Isten volt, tehát nem halt meg a kereszten, ergo nem is támadt fel. Az ariánusok szerint pedig Jézus csak nagy ember ember volt, mert Istennek definíció szerint nem lehet fia, és ezzel Mohamed is egyetértett.

A kereszténység lényegi mondanivalója, hogy Isten Jézus személyében különleges hidat épített az isteni és a földi világ közötti szakadék fölé, hogy ezen a hídon haladva az emberiség tökéletesítse a földi világot, és eljuthasson Isten közelébe, az örök boldogság honába. A híd csak akkor működik, ha Jézus egyszerre valóságos ember és valóságos Isten, azaz valamilyen, számunkra nehezen felfogható értelemben különleges státuszú ember, Isten „egyszülött fia". Ő a híd: az Út, az Igazság és az Élet. Érthető, ha ezzel problémája van egy kereszténynek, mert valóban nem könnyű összerakni, hogy pontosan ki/mi a Messiás. Épp annyira nehéz, mint műszaki rajzot készíteni egy ég és föld közötti hídról.

Mégis felesleges és keresztényietlen dolog rajta vallásháborúzni, mert két világos lehetőség van: a. Jézus ember-Isten, egyszülött fiú az idők kezdete előttől fogva, mely esetben az Evangélium tökéletes értelmet nyer, és világboldogító isteni üzenetet hordoz; b. Jézus inkább ember vagy inkább Isten, mely esetben az Evangélium értelmetlen zagyvaság vagy kolosszális átverés, semmit sem mond az emberiségnek, és aki így gondolkodik, foglalkozzon talán inkább feng suival. (Kínában egyetemen oktatják, a feng sui tanácsadók igen jól keresnek, és NEM feladatuk összefüggésekben gondolkodni.)

2015. július 19., vasárnap

Ismerd meg a kereszténységet 1. rész

Jézus a Messiás és/vagy Isten fia?

A kereszténységet sokféleképpen lehet félreérteni, ezeket a félreértéseket szeretném eloszlatni, kockáztatva, hogy magam is félreértek valamit. Mindenképpen jó, ha fény derül a tévedésekre.

Az első jelentős félreértés Jézussal kapcsolatban, hogy „krisztus" lett volna. A görög krisztosz szó felkentet, héberül messiást jelent. A judaizmus Messiást várt, e minőségben lépett fel Jézus. Nézzük az Újszövetség ide vágó sorait:
„Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” " (Máté 16, 13-16)

Nem kell mást tennünk, mint „Messiás"-ra cserélnünk a „krisztus"-t, és máris feltárul a szöveg értelme. Egyszerű fordítási hibáról van szó, az apostolok görög nyelvű területeken értek el gyors sikereket, továbbá a görög volt a kor értelmiségi és tudományos presztízsnyelve, ezért írták görögül az Újszövetséget. Helyesen fordították krisztosz-ként a héber mosiach szót. Az tévedett, aki görögből más nyelvre fordítva meghagyta a „krisztosz"-t ebben a formában. Kétféle helyes megoldás képzelhető el. A „krisztosz"-t fordíthatjuk „felkent"-ként, de még jobb, ha helyreállíthatjuk az eredeti „mosiach"/messiás alakot.

Egy dolog biztos: Jézus idejében Palesztinában Mosiachot/Messiást vártak a judaisták, a világban élő judaisták azóta is Mosiachot várnak. A Mosiach a judaista várakozások szerint Dávid utódja, nagy király, aki összegyűjti Izrael földjén a világ judaistáit, igazságos jóléti társadalmat hoz létre, és áttételesen az egész emberiség számára véget nem érő békés jólétet teremt itt, a földön. Krisztoszt ezzel szemben soha senki nem várt, legfeljebb a görög nyelvterületen élő ókori judaisták értették, hogy ez a szó Messiást jelent.

A Krisztosz-tévedés nem csak a magyar nyelvű fordításokban szerepel, sok évszázadon át világméretekben tartotta magát. Az egyház időközben felismerte a problémát, és már léteznek helyesbített Biblia-változatok. Például itt: 'Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." '

Nyelvi kekeckedésnek tűnhet, de szerintem többről van szó. Nagyon nem mindegy, minek hisszük és mondjuk Jézust: gyökértelen, antik internacionalista krisztosznak vagy a judaizmusban ígért és várt Messiásnak.

Mi a helyzet Jézus istenfiúságával? Kiderül a következő részből.

2015. július 2., csütörtök

Ismerd meg az iszlámot 12. rész

2. szúra, folytatás

„2:190 Harcoljatok Allah Útján azok ellen, akik harcolnak ellenetek! Ám ne szegjétek meg a törvényt (ne harcoljatok a fegyvertelenek ellen)! Allah bizony nem szereti a törvényszegőket.
2:191 Öljétek meg őket (akik háborúznak ellenetek), ahol csak rájuk leltek, és űzzétek ki őket onnan, ahonnan kiűztek benneteket! A kísértés, [hogy Isten mellé társat állítsatok], rosszabb, mint az ölés. Ám ne harcoljatok ellenük a (mekkai) Tilalmas Mecsetnél, amíg ők nem harcolnak ellenetek ott! Ám, ha harcolnak ellenetek, akkor öljétek meg őket! Ez lesz a hitetlenek fizetsége.
2:192 Ha azonban abbahagyják [a háborúskodást], úgy Allah Sokat Megbocsátó, Felettébb Irgalmas.
2:193 Harcoljatok ellenük, hogy ne legyen több kísértés, és hogy az imádat egyedül Allahé legyen! De ha abbahagyják [a harcot], akkor ne legyen ellenségeskedés, kivéve a támadók ellen!
2:194 A Tilalmas Hónapot a Tilalmas Hónapért, és a nagyra becsült dolgok is a megtorlás [törvénye alá esnek]! Ha valaki rátok támad, úgy támadjatok rá ti is, ahogyan ő rátok támadott! Legyetek istenfélők, és tudjátok meg, hogy Allah az istenfélőkkel van!
2:195 Adakozzatok Allah Útján, és ne vessétek magatokat a pusztulásba! Tegyetek jót, mert Allah szereti a jótevőket!"

(Elemzés: nem ártana tisztázni, kit is szeret Isten. Azt, aki öl és hal „Allah útján", és nem lankad a mészárlásban, „hogy ne legyen több kísértés", vagy azt, aki igyekszik úgy szeretni embertársait, mint önmagát? Ez az „1 millió dolláros" kérdésem Mohamed és követői számára.

Kedves muszlimok! Bizonyára közöttetek is van jó szándékú, alapvetően szeretetre hangolt ember, aki szívesen letenné már a kardot, ha nem lenne az a fránya erőszakos ideológia. Ismerjétek meg Jézus tanítását, és kövessétek azt. Ha megtértek, jólétben, békében és boldogságban fogtok élni.

Kedves keresztények! Olvassátok és értelmezzétek a Koránt, ismerjétek meg Mohamed világképét sorról sorra, színről színre, hogy megtanuljátok értékelni Jézus tanítását, és határozottan kiálljatok a kereszténység mellett.)
                                                                    - vége -
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

Ismerd meg az iszlámot 11. rész

2. szúra, folytatás

„2:178 Oh, ti, akik hivők lettetek! Előíratott nektek a megtorlás, a meggyilkoltakért: Szabadot a szabadért, szolgát a szolgáért, nőt a nőért. Ám ha valakinek elnéz valamit az [áldozat] testvére, akkor a [megtorló] követelése méltányos módon, és a kifizetés számára illendő módon [történjen]. Ez könnyítés és könyörület a ti Uratoktól. Ha valaki ezután szegi meg a törvényt, annak majdan fájdalmas kínzás jár [a túlvilágon].
2:179 A megtorlásban élet van számotokra, oh, ti, akiknek eszetek van, talán [így] istenfélők lesztek."

(Elemzés: ez visszalépés Jézus tanításához képest, amit Mohamed vagy nem ismert, vagy nem fogadott el.)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html


Ismerd meg az iszlámot 10. rész

2. szúra, folytatás
„2:153 Oh, ti, akik hívők lettetek! Keressetek támaszt a türelemben és az imádkozásban! Allah bizony a türelmesekkel van.
2:154 Ne mondjátok azokról, akik megölettek Allah Útján, hogy halottak! Ellenkezőleg, élők [ők], de ti nem tudjátok.
2:155 Bizony, próbára teszünk benneteket valamennyi félelemmel, éhséggel, és a javak, a lelkek és a termések fogyatkozásával. Ám hirdess örömhírt a türelmeseknek!
2:156 Akik, ha csapás sújtja őket, azt mondják: „Mi bizony Allah szolgái vagyunk, és Hozzá fogunk visszatérni!”
2:157 Ők az Uruktól való dicséretben és könyörületben részesülnek, és ők azok akik [Allah útján] vezéreltek.
2:158 Bizony, a Szafá és a Marua Allah [zarándok]helyei közé tartoznak. Ezért aki elzarándokol a Házhoz vagy elvégzi az umrát, azt nem terheli vétek, ha teljesíti a kettő közötti járást. Ha valaki önként tesz jót, [tudja meg, hogy] Allah bizony a Felettébb Hálás, a Mindent Tudó.
2:159 Bizony, akik elrejtik azt, amit a bizonyságokból és az útmutatásból leküldtünk – miután az Írásban az emberek tudomására adtuk azt –, azokat elátkozza Allah, és elátkozzák a félrevezetettek."...
...„2:161 Bizony, akik hitetlenek, és hitetlenként halnak meg, azokra Allah, az angyalok és minden ember átka szálljon!"

(Elemzés: Allah útján ma is sokan halnak meg, de úgy, hogy előtte megölik, leszúrják, felakasztják, felrobbantják, legéppuskázzák embertársaikat. Milyen Allah az, aki ezért jutalmat ad? Milyen próféta az, aki ezért jutalmat ígér? Továbbá, Mohamed bácsi, miért tetszik ennyit átkozódni? Jézus azt tanítja Istenről, hogy végtelenül jó és szerető. Nem tetszett erről hallani?)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

Ismerd meg az iszlámot 9. rész

2. szúra, folytatás
„2:124 [Említsd meg azt,] amikor az Úr néhány szóval megpróbáltatásnak vetette alá Ábrahámot, és [Ábrahám (béke legyen vele)] eleget tett annak. [Allah] azt mondta: „Bizony Én imámmá (elöljáróvá) teszlek téged az emberek számára.” [Ábrahám (béke legyen vele)] azt mondta: „[Uram legyenek] az utódaim közül is [imámok]!” [Allah] azt mondta: „Szövetségem (ígéretem) nem vonatkozik a bűnösökre.”
2:125 [Említsd meg azt,] amikor a Házat (a Kábát) az emberek számára zarándoklat helyévé és biztonságossá tettük. [Oh, ti muszlimok,] tegyétek Ábrahám állásának helyét imahellyé! Arra utasítottuk Ábrahámot és Izmaelt, hogy: „Tisztítsátok meg Házamat a körbejárók, az ott tartózkodók, a meghajlók és leborulók számára!”
2:126 [Említsd meg azt,] amikor azt mondta Ábrahám: „Uram! Tedd [Mekkát] biztonságos hellyé, és lásd el termésekkel lakói közül azokat, akik hívők lettek Allahban és az Utolsó Napban!” [Allah] azt mondta: „A hitetlent [is] élvezetben részesítem egy kis ideig (az evilágon), [de] azután majd a Tűz kínzásába kényszerítem. Milyen nyomorúságos végcél ez!”
2:127 [Említsd meg azt,] amikor Ábrahám és Izmael felépítette a Ház alapjait [azt mondván]: „Urunk! Fogadd el tőlünk [szolgálatunkat]! Bizony Te vagy a Mindent Halló, a Mindent Tudó!
2:128 Urunk! Tégy kettőnket muszlimmá, és [tedd] utódainkat muszlim közösséggé. Mutasd meg nekünk az [elvégzendő] szertartásokat és fogadd el bűnbánatunkat! Bizony Te vagy az [újra és újra] Kiengesztelődő, a Felettébb Irgalmas.
2:129 Urunk! Támassz utódainknak egy közülük való küldöttet (Mohammedet (béke legyen vele)), aki recitálja nekik a Te igéidet, megtanítja számukra az Írást (a Koránt), a Bölcsességet (a Szunnát), és megtisztítja őket! Bizony Te vagy a Legyőzhetetlen, a Bölcs.”
2:130 Ábrahám vallásától csak az ostoba fordul el! Bizony kiválasztottuk őt az evilágon, és a túlvilágon a jámborok közé fog tartozni.
2:131 [Említsd meg azt,] amikor azt mondta neki az Úr: „Légy muszlim (engedelmeskedj az akaratomnak)!” [Ábrahám (béke legyen vele)] azt mondta: „Alávetettem magamat a teremtmények Urának!”
2:132 Végrendelkezésként hagyta meg ezt Ábrahám a fiainak, és Jákob is (így szólván): „Oh, fiaim! Bizony Allah kiválasztotta nektek az [iszlám] vallást, ezért [törekedjetek arra, hogy] muszlimokként haljatok meg!”
2:133 Talán tanúi voltatok annak, amikor Jákob haldoklott, és azt kérdezte a fiaitól: „Kit fogtok imádni a halálom után?” Azt mondták: „A te Istenedet, és atyáid: Ábrahám, Izmael és Izsák Istenét egyetlen Istenként, és Neki engedelmeskedünk.”
2:134 Az a közösség már letűnt. Nekik az jár, amire ők tettek szert, nektek pedig az, amire ti tettetek szert. Nem kell majd számot adnotok arról, amit ők cselekedtek.
2:135 Azt mondják [nektek]: „Legyetek zsidók vagy keresztények, akkor az igaz úton fogtok járni.” Mondd [oh, Mohammed (béke legyen vele)]!: „Nem! Mi Ábrahám vallását [követjük], aki haníf volt, és nem tartozott az [Allah mellé] társat állítók közé.”
2:136 Mondjátok!: „Hiszünk Allahban és abban, ami leküldetett hozzánk, és abban, ami leküldetett Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és a törzsekhez, és abban, amit Mózes és Jézus kapott, és abban, amit a próféták kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget közöttük, és mi Allahnak engedelmeskedünk.”
2:137 Ha hisznek abban, amiben [ti muszlimok] hisztek, akkor valóban az igaz úton járnak. Ám ha elfordulnak, akkor ők csupán szembeszegülők, és Allah meg fog védeni téged [oh, Mohammed (béke legyen vele)] tőlük. Ő a Mindent Halló, a Mindent Tudó.
2:138 [Fogadjátok el] Allah kenetét (vallását)! Kinek lehet jobb a kenete, mint Allahé? Mi Őt imádjuk.
2:139 Mondd [oh, Mohammed (béke legyen vele)]!: „Talán vitázni akartok velünk Allahot illetően, holott Ő a mi Urunk, és a ti Uratok? Ezek a mi cselekedeteink, azok pedig a ti cselekedeteitek. Mi őszinte odaadással imádjuk Őt.”
2:140 Talán azt mondjátok [ti zsidók és keresztények]: „Bizony Ábrahám, Izmael, Izsák, Jákob és a törzsek zsidók vagy keresztények voltak.” Kérdezd meg [oh, Mohammed (béke legyen vele)]!: „Ti tudjátok jobban, vagy Allah?” Ki lehet bűnösebb annál, mint aki eltitkol egy Allahtól kapott tanúságtételt? Allah nem figyelmetlen, bármit is tesztek.
2:141 Az a közösség már letűnt. Nekik az jár, amire ők tettek szert, nektek pedig az, amire ti tettetek szert. Nem kell majd számot adnotok arról, amit ők cselekedtek."

(Elemzés: ez a rész ügyes nyelvi kísérlet az Ószövetség kisajátítására. Elohim=Allah, vezető=imám, engedelmes=muszlim, Ábrahám tábora=Kába, Ábrahám engedelmessége=iszlám. Ha ezeket a szavakat eredeti értelmükben használjuk, Ábrahám történetében nincs semmi iszlámos - ahogy a valóságban sem volt. Ábrahám vallása a judaizmus, a judaizmus kiteljesítője a Dávid törzséből származó zsidó Jézus, az arab Mohamed pedig illetéktelen, önjelölt, erőszakos behatoló, aki politikai megfontolásból öndicsőítő mítoszt gyárt.)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

2015. július 1., szerda

Ismerd meg az iszlámot 8. rész

2. szúra, folytatás
„2:109 Sokan az Írás népe közül, miután nyilvánvalóvá vált számukra az igazság, a szívükből fakadó irigység miatt azt szeretnék, hogy – miután hívők lettetek – ismét a hitetlenségbe rántsanak vissza benneteket. Legyetek elnézőek és bocsássatok meg (nekik), amíg Allah el nem rendeli parancsát. Bizony Allah mindenre Képes.
2:110 Végezzétek jól az imát, és adjátok ki a zakát, és bármi jót tesztek az evilágon [a túlvilági boldogulás reményében], Allahnál meg fogjátok találni [az érte járó jutalmat]. Bizony Allah Mindent Látó, bármit is tesztek.
2:111 Azt mondták: „Nem lép be a Kertbe csak az, aki zsidó vagy keresztény!” Ezek (csupán) a saját vágyaik. Mondd [oh, Mohammed (béke legyen vele)]!: „Hozzátok a bizonyítékotokat, ha igazat szóltok!”
2:112 De nem! [Az lép be a Kertbe], aki orcáját aláveti Allahnak és jót cselekszik. Az ő jutalmuk az Uruknál [lesz], nem kell félniük, nem fognak szomorkodni.
2:113 A zsidók azt mondták: „A keresztények nem [támaszkodnak hitükben] semmire.” És a keresztények azt mondták: „A zsidók nem [támaszkodnak hitükben] semmire.” Miközben mindketten olvassák az Írást. Az ő szavaikhoz hasonlót szóltak [Mohammedről (béke legyen vele)] a tudatlanok. Allah fog ítélkezni közöttük a Feltámadás Napján abban, amiben összekülönböztek.
2:114 Ki lehet igazságtalanabb annál, mint aki megakadályozza, hogy Allah mecseteiben az Ő neve említessen, és azok (a mecsetek) lerombolására törekszik? Nem léphetnek be ők oda, csakis félve [a büntetéstől]. Szégyen lesz számukra az evilágon, és a túlvilágon hatalmas kínzás jár.
2:115 Allahé a napkelet és a napnyugat, és bármerre fordultok, Allah orcája arra van (az ima iránya). Allah bizony Bővelkedő és Mindent Tudó.
2:116 Azt mondták: „Allah gyermeket nemzett.” Magasztaltassék! Nem! Övé mindaz, ami az egekben és ami a Földön van! Minden [teremtmény] alázattal fordul Felé.
2:117 [Allah] az Egek és a Föld Alkotója. Amikor elrendel valamit, akkor csupán annyit mond: „Legyél!” és az van."

(Elemzés: újabb badarságok sora. A zsidók nem mondják, hogy a keresztények hite semmire sem támaszkodik. Azt mondják, hogy Jézus nem volt Messiás, a követői ezért eretnekek. A keresztények sem mondják, hogy a judaisták hitének nincs alapja. Azt mondják, hogy Jézus volt a Messiás, aki eljött, ezért már nem kell várni. Nem ártott volna, ha Mohamed megismeri a judaizmus és a kereszténység lényegét mielőtt saját Írást diktál. Ha Isten annyit mond: „Legyél!" és az van, akkor Isten bizony még gyermeket is nemzhetett, ezt a lehetőséget Mohamed nem veheti el tőle. Mohamed sikerének titka a Kr.u. 600 körül újra fellángolt Szentháromság-vita. Az egyiptomi és szír keresztények elképzelhetetlennek vélték, hogy Istennek fia legyen, ez a „monofizita" álláspont. Róma és Bizánc szerint ezzel eretnekké váltak. Ekkor jött Mohamed, aki látszólag megerősítette a monofizita álláspontot, elvetette, hogy Jézus valóban Isten fia lett volna. A monofizita keresztények örömmel támogatták Mohamed új hitét, hittek a tolerancia ígéretének, nem látták meg a tanításában azt a veszélyes csapdát, amelyben most vergődnek.)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html