2015. május 29., péntek

A népesedés, a cölibátus és az isteni akarat logikája

Ez a rövid írás a személyes véleményemet tükrözi, idővel talán sokak álláspontjává válik.

A hagyományos társadalmakban nem volt gond a gyermekvállalással, annál több gond volt a gyermekek és a szülők, elsősorban az anyák, életben maradásával. Magas volt a csecsemőhalandóság, a gyermekkori betegségekből adódó halál, és mindennapos jelenség volt, hogy szülés közben meghal az anya. Ezekben a társadalmakban logikus volt, hogy miközben a populáció döntő többsége evolúciós sikerre törekszik, egy kisebbség imádkozik ezért, főállásban Isten segítségéért könyörög a kockázatos vállalkozáshoz. 

A papok és apácák/szerzetesek cölibátusa természetes és logikus volt, áttételesen a társadalom jólétét szolgálta. Nem csak a keresztény világban, ahol ehhez bonyolult istenakarati ideológia kapcsolódott, hanem például a buddhista világban is, ahol nem használtak ilyen indokolást – lássuk be, hogy az újjászületés-szenvedés örök köréből való kiszállás mások bennmaradása/szenvedése érdekében nem túlzottan logikus. Ésszerű ideológiával vagy anélkül, az evolúciósan produktív életstratégiát remekül kiegészítette a szaporodásmentes, ám mások evolúciós sikerét támogató életstratégia. Ösztönös és logikus lépés, ha egy tízgyerekes családból egy-két gyerek papnak/apácának/szerzetesnek áll.

A világ fejletlen részén ma is ez a helyzet, a fejlett országok azonban lassan elnéptelenednek, elöregszenek. A papi/apácai/szerzetesi életstratégia ezekben az országokban nem szolgálja a társadalom jólétét. Természetes, hogy Nigériában sokan fogadnak cölibátust, ahogy az is természetes, hogy Magyarországon egyre kevesebben, és hogy közülük is egyre kevesebben tartják be.

Ebben az összefüggésben értelmezhetők az egyházi pedofil esetek: a cölibátust fogadottak érzik, hogy valami nincs rendben az életstratégiájukkal, fészkelődik bennük a szaporodhatnék. Mivel a helyzetük – és elsősorban a saját adott szavuk – gátolja őket az ösztön normális formában történő kiélésében, vagy elfojtásban élnek, vagy átcsúsznak az abnormalitásba. Minden tiszteletem a kevés „kiugróé", aki az élethazugság helyett az evolúciósan sikeres párkapcsolatot választja.

Ha végigvisszük a logikát, az jön ki belőle, hogy elöregedő társadalmakban helytelen a papi/szerzetesi/cölibátus, annál helyesebb a szexuális ösztönök proszociális formában történő megélése. A populáció stresszhelyzetbe került, minden leányra és legényre szükség van. Mivel az isteni akarat mindenkor a társadalom jólétére irányul, a klérus boldog házasélete az egyéni kiteljesedést, a populáció evolúciós sikerét, egyben a felsőbb akaratot is megtestesítheti. Mindenki kövesse a belső hangot, akár megszegve a valódi elhívatással ellentétes fogadalmát. Így nem csak mi fogunk jólétben élni, hanem az unokáink is.

2015. május 24., vasárnap

Beszéljünk az ölés tilalmáról

Szeretnék néhány támpontot adni a halálbüntetéssel kapcsolatban fellángolt vitához.

1. Az előzmények vizsgálata - ha egy tolvajtól a bíróság elveszi a tulajdonát, az illető nem szokott azzal védekezni, hogy „ne lopj - ezt mondja a tíz parancsolat", pedig érvelhetne így, valószínűleg tájékozatlanságból nem teszi. Ha ugyanis a lopás tilalma lábjegyzet nélkül minden lopásra vonatkozna, akkor senkitől nem lehetne elvenni, sem visszavenni, azt, ami épp nála van. Alapszabályként mindenkinek az a tulajdona, ami felett aktuálisan rendelkezik. Egy lopást bejelentő állampolgártól nem kérik a rendőrségen a vagyontárgy eredeti számláját, hanem elfogadják, hogy amit bejelent, az tényleg az övé. Kivéve, ha később kiderül, hogy törvénytelen úton jutott hozzá. Amikor megnézzük a tulajdonszerzés módját, máris lábjegyzetet fűzünk a „ne lopj" parancshoz, vizsgáljuk az előzményeket. Míg lopásnál nyilvánvalónak véljük, hogy a törvénytelenül szerzett tulajdon nem tulajdon, és a visszavételére nem vonatkozik a „ne lopj" parancs, az élethez való jogról másképp gondolkodunk. A gyilkosról nem mondjuk, hogy az ölés pillanatában elvesztette az élethez fűződő jogát. Úgy véljük, hogy bármi volt is az előzmény, az élethez való jog nem veszíthető el, hagyjuk figyelmen kívül az addig történteket. Ez így nem következetes. Ha tanulnánk erkölcstant az általános iskolában, valószínűleg könnyebb lenne a következetlenséget megszüntetni, és azt mondani, hogy a tolvajtól nem vesszük vissza a jogtalanul birtokolt holmit, a gyilkostól nem vesszük vissza a jogtalanul birtokolt életet. Vagy talán könnyebben mondanánk ki az ellenkezőjét. Nem előlegezem meg a következtetést, hiszen a lopott tárgy és a lopott élet között van különbség, például az egyik pótolható, a másik nem. Azaz nem feltétlenül alkalmazandó ugyanaz a logika. Minden esetre, az általános iskolai erkölcstan kevesebb indulatot, és több józan észt eredményezne egy ilyen vitatémában.

2. Az ölés tilalma valóban kategorikus, lábjegyzet nélküli? Szerintem nem. Nem ugyanúgy ítéljük meg a következőket: egy részeg vezető gyalogost gázol, aki a kórházban meghal; egy kommandó terrorakciót előz meg, tűzharcban meghal egy feltételezett terrorista; egy rosszul kitámasztott daru eldől, és agyonüt egy építő munkást; késsel kirabolnak egy járókelőt, aki pisztolyt ránt, és lelövi a rablót; tetten érnek egy szexuális bűnözőt, és miközben az áldozatát védik, a bűnöző meghal; a feleség sok év tűrés után meggyilkolja az őt rendszeresen verő férjet; bankrablás közben lecsúszik az elkövető símaszkja, és hogy ne valljanak rá, önvédelemből minden szemtanút megöl; egy ember uzsorahitelt vesz fel, majd megöli a hitelezőt; az elkövető kirabolja a postást, aki belehal a sérüléseibe; a férj hirtelen felindulásból leszúrja a felesége szeretőjét; egy ember elhagyott helyre csalja az üzlettársát, majd előre kitervelt módon megöli, hogy megszerezze az üzletrészét; a kegyelmi bizottság rehabilitáltként szabadon bocsát egy gyilkost, aki újra öl. Ez csak néhány példa, messze nem tükrözi az élet sokféleségét, arra azonban felhívja a figyelmet, hogy a „ne ölj" parancshoz kötetnyi lábjegyzetet fűzünk. Ahány helyzet, annyiféle megítélés. Némely helyzetben nem tiltjuk kategorikusan az ölést: például terrorcselekmény megelőzése érdekében, egy szexuális bűnöző áldozatának védelme közben, vagy egy nő terhességmegszakítása esetében. Más helyzetben nem is tudatosítjuk az ölést: ha egy kegyelmi bizottság tévedett, és a kegyelmet kapott gyilkos újra öl, kevesen látják bűnrészesnek a bizottság tagjait.

3. Szándéketikailag gondolkodunk - a cselekedetek megítélésékor általában többet nyom a latban, hogy mit akart az elkövető, mint hogy mi lett belőle. Például a vezető mobiltelefonozott, és közben halálra gázolt egy gyalogost. (Szerencsétlen baleset.) Az elkövető nem akarta megölni a pénzes postást, csak úgy alakult. (Rablás nem szándékolt gyilkossággal.) A gyilkos előre megtervezte a tettét, leszúrta és elásta az áldozatot, aki azonban nem halt meg. (Aljas indokból elkövetett gyilkossági kísérlet.) Az aljas indíték súlyosbítja az enyhe végkimenetelt, a jó szándék pedig enyhíti a súlyos következményt. Minek minősül, ha nem kivégezni akartuk a visszaeső gyilkost, hanem a szabadulása utáni áldozatait igyekeztünk megmenteni, és ennek során elkerülhetetlenné vált az illetőt „életen kívül helyezni". (???)

4. Nincs tényleges életfogytiglan - a többség abban a hiszemben él, hogy létezik tényleges életfogytig tartó büntetés, pedig ez nincs így. A Strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta a magyar kormányt (és még számos más európai kormányt) a tényleges életfogytig tartó büntetés miatt. Az emberi jogi bírák szerint ez embertelen büntetési forma. Erre válaszul a brit kormány 25 év elteltével, a magyar kormány pedig 35, de legkésőbb 40 év után alkalmazandó automatikus kegyelmi eljárást vezetett be, amely az elítélt szabadulásához vezet. A köztársasági elnöknek vétójoga van, de az Emberi Jogok Európai Bírósága ezzel sem ért egyet, mindaddig perli az államot, amíg a szabadulás teljesen automatikussá nem válik. Ez azt jelenti, hogy a „tényleges életfogytiglanra" ítéltek a briteknél legkésőbb 25 év, nálunk legkésőbb 40 év múlva szabadlábra kerülnek - bármi lesz is ennek a következménye.

5. A szemet szemért elv - a gyilkosságon kívül minden elkövetésre érvényes. A bíróság megnézi az okozott kárt, az elkövetőtől elvehető vagyont és jogokat, majd arányosan elveszi őket, megtoldva ezt visszatartó erejű további szankciókkal.  Vagyis az elv inkább „szemért másfél szemet, fogért egy tized fogsort". Ha a gyilkosságra is ezt alkalmaznánk, akkor csak megszüntetnénk egy kivételt. Egyik nézetben gyilkosság esetén mintha az előző áldozatért akarnánk bosszút állni, más nézetben viszont inkább a jövőbeni áldozatokat szeretnénk védeni a visszaeső elkövetőtől.

6. Rehabilitáció - nekem felületesen úgy tűnik, hogy a barlangi ember óta, a történelem bármely pontján épp akkora arányban sikerült rehabilitálni a gyilkosokat, mint ma, csak a sikertelenséget ma szakemberi munkának nevezzük. Lehet, hogy tévedek, tüzetesebben meg kell vizsgálni a statisztikákat. Az biztos, hogy amennyire sokan vélnek érteni a focihoz és a nagypolitikához, annyira kevesen vélnek érteni a bűnözők rehabilitációjához. Érdemes lenne végiggondolni, ki mihez ért, és milyen alapon.

7. Ellentmondások - következetlennek tartom, hogy azok hivatkozzanak a tíz parancsolatra, akik egyre kevesebbet szeretnének belőle betartani, azaz tagadják a tíz parancsolat érvényét. A fair play jegyében ki-ki a szerinte érvényes, és általa betartott, szabályokat emlegesse, a KRESZ-t elutasítók például ne alakítsák a KRESZ-t komolyan vevőkre érvényes szabályokat. Ki dönti el, milyen alapon, hogy a tíz parancsolatból melyik számítson, és mennyire? Az előbbi ellentmondásból adódik, hogy a gyilkosok életét védeni ma dicséretes humanizmusnak számít, a magzatok életét védeni pedig dicstelen vallási szélsőségnek. A gyilkosok életét védők felállnak a közélet színpadára, a magzati életet védőket pedig száműznék a közéletből. Érdemes lenne ezt következetesen végiggondolni.

8. Az ideális világ utáni vágy - valamennyien a lehető legjobb világot szeretnénk a következményetika jegyében, ebben teljes az egyetértés. Kérdés, hogy az a világ jobb-e, amelyben a visszaeső gyilkosok élnek, és 25-40 éven belül szabadulnak, vagy amelyikben a visszaeső gyilkosokat a társadalom (a leendő áldozatok) védelmében kivégzik. Esetleg az a világ, amelyben a visszaeső gyilkosok élnek, de soha nem szabadulnak, vagy amelyben a gyilkosokat sikeresen rehabilitálják? Ez már a politikai vita terepe, és minél ésszerűbb a közéleti diskurzus, annál hasznosabb lesz számunkra.

2015. május 8., péntek

A jobboldali önszabályozás logikája

Egyszerű oka van a jobboldal tartós gazdasági és politikai sikerének: a rendszere önszabályozó és önoptimalizáló. A jobboldal a középosztályt erősíti az alul és felül lévők kárára. A középosztály szorgalmasan dolgozó emberekből áll, akik értéket teremtenek és adót fizetnek, gyakorlatilag eltartják az egész társadalmat. Minél többen dolgoznak szorgalmasan, annál nagyobb a jólét. Természetes, hogy aki nem dolgozik, mert nem akar vagy nem tud, az jóval kisebb jómódban él. Ez a különbség ösztönöz a szorgos munkára és a folyamatos jólétnövelésre. Ha a dolgozók és a segélyezettek közötti különbség túl nagyra nő, a középosztály lelkiismerete megszólal, és emelik a segélyek összegét. Az egyre nagyobb jólétből az alul lévők is egyre többet kapnak. Így működik a jobboldali önoptimalizálás.

A baloldal az ellenkezőjét csinálja: a felül lévők segítségével elveszi a szorgalmas középosztály jövedelmét, hogy szétossza az alul lévők között, mert ideológiai okból nem fogadja el a jövedelemkülönbségeket. Ez ördögi kört indít be. A középosztály demotivált lesz, minek dolgozzon, ha lenyúlják a munkája gyümölcsét? A társadalom jóléte elmarad a jobboldali vezetésű országok jólététől. A baloldalnak azonban nem szólal meg a lelkiismerete, hanem úgy okoskodik, hogy a kisebb jólétből többet kell adni az alul lévőknek, és a szolidaritás jegyében adót emel. A szolidaritás ideológiája kielégíthetetlen, mert a szorgalmas dolgozóknak „pofátlan módon" valahogy mindig egy kicsivel többjük lesz, amit a baloldal szerint el kell tőlük venni. Ez az út a szocializmus és a gazdasági tönkremenetel felé vezet, ez az oka a baloldal tartós gazdasági és politikai sikertelenségének.

2015. május 7., csütörtök

A brit választásokra

Az előzetes eredmények szerint a konzervatív (Tory) párt fölényesen megnyerte a parlamenti választást, 50% feletti eredménnyel önállóan alakíthat kormányt. A szocialista (Labour) párt jelentős veszteségeket könyvelhetett el, a szabad demokrata (Lib Dem) párt csúnyán kikapott, a szélsőjobb függetlenségi párt (UKIP) pedig összesen 1 helyet szerzett a 650 fős Westminsterben. A választás meglepetése a Skót Nemzeti Párt, amely a Skóciának járó 59 képviselői helyből 56-ot(!) nyert.

A konzervatívok a kampányban a gazdaságot, a munkahelyteremtést és a keményen dolgozó emberek tisztességes megélhetését hangsúlyozták, ez az üzenet minden másnál hatásosabbnak bizonyult. (David Cameron: „Aki tud dolgozni, az dolgozzon - aki nem tud, annak segítsünk... dolgozni.") A szocialisták társadalmi igazságosságról szóló üzenete ezúttal nem volt meggyőző. A skót függetlenségi párt sikerét az magyarázza, hogy bár az elszakadásra racionális megfontolásból nemmel szavaztak a skótok, most megmutatták a nemzeti büszkeségüket és összetartásukat.

Számunkra nem mellékes, hogy a „nyertes mindent visz" (first pass the post) választási rendszer a kis fölényt jelentős parlamenti fölénnyé alakítja. A választás előtt a konzervatívok 34%-on, a szocialisták pedig 33%-on álltak a közvéleménykutatások szerint. A fej-fej melletti helyzetből végül 331-232 mandátumeloszlás jött ki. David Cameron így önálló kormányt alakíthat, nem lesz szüksége koalíciós partnerre. (Eddig a LibDem-mel koalíciózott, ami az értékrendek különbözősége miatt gyakran vezetett kényelmetlen, sőt kínos helyzetekhez. A LibDem idén rengeteget vesztett a támogatottságából, elindult az SzDSz útján, a megszűnés felé.) A kisebb pártok háttérbe szorulnak, mert kevés helyen tudnak egyéni választási körzetben nyerni. A Fidesz ugyanezt a rendszert vezette be Magyarországon, így 2018-ban nálunk is az várható, hogy a némi előnnyel rendelkező legerősebb párt kényelmes parlamenti fölényhez jut, messze maga mögé utasítva a többieket.

A brit választás számos tanulsággal szolgál:
1. Válságos időkben a konzervatív üzenet nyer. A konzervatív pártok világlátása minden más párténál alkalmasabb a válságkezelésre. A konzervatívok nem félnek a megszorításoktól, nem dőlnek be a - szerintük - szociális demagógiának. A válság múltával aztán a szocialistáknak áll a zászló, mert ha van miből osztani, a többség újra szolidáris lesz.
2. A konzervatív miniszterelnök (David Cameron) 2017-re népszavazást ígér a brit EU-tagságról. Brüsszel mindent el fog követni addig, hogy meggyőzze a briteket a tagság előnyeiről - és ez jó lesz egész Európának. A mindenkori hatalom gyakorlói jól teszik, ha rendszeresen megkérdezik a vezetetteket, akiket elvben boldogítanak, hogy tényleg boldogok-e. Másképp nem lehet megtartani a hatalmat, mint az 2017-ben ki fog derülni. Mivel a brit baloldal nem tartana népszavazást a tagságról, a konzervatív győzelem kedvező ebből a szempontból.
3. A helyzet pikantériája a Skót Nemzeti Párt. A skótok Angliától szívesen függetlenednének, ha ennek lenne gyakorlati értelme, az EU-tól azonban semmi esetre sem függetlenednének. Így 2017-ben a skót szavazatok dönthetik el a tagságról tartott népszavazást.

Addig még sok izgalmas fordulatra számíthatunk.