2017. március 17., péntek

Kereszténységet a világ igazságosságáért 2. rész

Honnan tudjuk, hogy Jézus földi, és nem túlvilági igazságosságot hozott?
Elsőre azt vélhetnénk, hogy két szabadon választható modellről van szó: ha akarom, hihetek abban, hogy csak a játékvonat az igazi, és működőképes vonat a képzeletemben van; vagy hihetem, hogy van működőképes vonat, de nem tehetem kötelezővé azok számára, akik csak a játékvonatban hisznek. Vagyis hihetem, hogy Jézus csak a túlvilágon hoz jólétet, vagy hogy már a földön is, de az utóbbi modellt nem tehetem irányadóvá az előbbi modell hívei számára. Valójában de.
Jézus eljöveteléről ugyanis kizárólag judaista apostolok értesítették az emberiséget. Ha ők nincsenek, egyetlen gój sem tudna Jézusról. Azt sem tudnánk, hogy létezett, meg hogy az úgynevezett „Messiást” eszik-e vagy isszák. Mármost, a judaista apostolok azt állították, hogy Jézus az a Messiás, akinek a judaizmus szerint el kell jönnie, hogy boldoggá tegye az egész emberiséget. Dacára annak, hogy a kortárs judaisták többsége nem értett ezzel egyet.
Milyen érvük volt a judaista apostoloknak? Hogy feltámadt. Ha megnézzük a judaizmus várakozásait a Messiással kapcsolatban, nem találunk feltámadást. A Messiásnak nem volt kifejezett feladata feltámadni. Egy másik érv, hogy Jézus csodákat tett. Ám a judaizmus szerinti Messiásnak ez sem feladata. Ami a judaizmus szerint feladata, az minden zsidó egyesítése (v.ö. századik elkóborolt bárány), a zsidók összes ellenségének legyőzése (v.ö. Mózes és Dávid), és minimum ezer évnyi globális (földi) uralkodás jólétben, igazságosságban (v.ö. Salamon).
Ehhez képest Jézus igyekezett egyesíteni a zsidókat, de nem sikerült neki, a római megszállókat meg sem próbálta legyőzni, és a földi hatalomátvétel előtt keresztre feszítették. A kortárs judaisták többségének szemében ezért számított bukott messiásjelöltnek, álmessiásnak. Csodákat tett? Feltámadt? Judaista szempontból: na és?! Ennek semmi köze a messiássághoz.
Egy állítólagos Messiás, aki sok érdekességet tett, amit egy messiásnak nem kell tennie, viszont semmi olyat nem tett, amit kellett volna, nyilvánvalóan nem Messiás, ilyen dajkamesét csak a buta gójoknak lehet beadni – vélte a kortárs judaista többség, és vélik azóta is az ójudaisták.
Ha ebben a háttérben egy keresztény ragaszkodik hozzá, hogy a lényeg a csoda, a feltámadás és a túlvilági ígéret, akkor csak a saját butaságát bizonyítja. Nincs olyan opció, hogy Jézus a túlvilágon teljesíti a messiási feltételeket, mert akkor Jézus majd a túlvilágon számít Messiásnak, itt a földön nem. Egy túlvilági Messiás pedig definíció szerint nem Messiás, mert a Messiásnak földinek kell lennie.
Az egyetlen működőképes modell, amelyben Jézus tényleges Messiás, az, hogy csak a kortársai számára tűnt vesztesnek, valójában minden földi messiási elvárást teljesített:
– hosszú távon kiűzte a rómaiakat, sőt átvette felettük az uralmat
– hosszú távon földi jólétet és igazságosságot hozott, a követőinek értékrendjén keresztül
– hosszú távon minden zsidók egyesít, az egyesülés kizárólag Jézus személyének elfogadásán múlik
– sőt, hosszú távon Jézus minden embert egyesít a földön
– Jézus tanításánál nincs igazságosabb jólét, sem jólétibb igazságosság.
Ha a fentieket végiggondoljuk, nem kérdés, hogy Jézus földi igazságos jólétet hozott a világba. Nem is fakultatív vélemény, hanem az egyetlen működőképes modell, az egyetlen olyan forgatókönyv, amelyben a kereszténység értelmes dolog.
Folyt. köv.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése