2017. január 4., szerda

2017 – a demokrácia éve

Az újév első bejegyzésével szeretnék megnyugtatni mindenkit, aki a demokráciát félti a többségtől, és egyben biztatni a magyar választókat, hogy igyekezzenek észérvekkel alakítani a többség véleményét. Mindenki demokratizáljon még két embert!
A demokrácia piac, a közéleti ideák szabad piaca. Mármost, a piacról tudjuk, hogy magától tud áruellátást és jólétet biztosítani. Ha meghackeljük, ahogy pl. a kommunisták próbálták, akkor hiányt és szegénységet állítunk elő. Ez a helyzet a demokráciával is. Ha meghackeljük, akkor demokráciahiányt állítunk elő, és teret nyitunk a szélsőségeseknek.
A kényes kérdés persze, hogy mit tegyen a tartósan kisebbségbe kerülő oldal: örüljön, hogy a többség akarata érvényesül, vagy sírjon, hogy a többségnek nincs igaza, a többség hülye, birkanép, stb.?
Célszerű örülni, hogy működik a demokrácia mechanikája, azaz a többségnek igaza tud lenni, kormányt tud működtetni. Ez sokkal jobb, mint – akár csak puha – diktatúrában élni.
Na de ha a – hülye, megvezethető, stb. – többség ellenünk van? Akkor próbáljuk meggyőzni a többséget. Ennyire egyszerű a feladat. Ha látványosan igazunk van, akkor csak meg tudunk erről győzni másokat is. Ha tartósan nem sikerül, akkor mitől vagyunk olyan biztosak az igazunkban?
Demokratának lenni annyi, mint nem félni... a többség hosszú távú ésszerűtlenségétől. Demokratának lenni annyi, mint bízni a többség józan eszében és meggyőzhetőségében.
Aki vállalja, hogy a többség kormányozzon akkor is, ha épp nem a szája íze szerint teszi, az demokratikus elkötelezettségű. Aki kisebbségből, a többség akaratát megkerülve akar érvényesülni, az meg antidemokrata, diktatórikus beállítottságú. Nem kellemes az antidemokratikusság tudatával együttélni.
A magyar demokrácia még fiatal, ezért nem csoda, hogy a többséget megkerülő szándék jobbra-balra megfogalmazódik, és logikus módon a kisebbségben maradt oldalon erősödnek fel az ilyen hangok. Momentán pont a bal-lib oldal hajlamos inkább az antidemokratizmusra, de ha fordul a kocka, majd a másik oldal válik rá hajlamossá. Sok generáción át kell virágzó demokráciában élni ahhoz, hogy az antidemokratikus gondolkodás már csak keveseket kísértsen meg.
Nem szereted, ahogy a többség gondolkodik? Nosza, győzd meg a többséget, hogy a te gondolkodásod célszerűbb, hasznosabb, értelmesebb. Pl. nagyobb közösségi jóléthez vezet. Ehhez persze nem árt hinni a közösségben, a közös érdekekben. A közösséget fenntartással kezelő ember nehezen tudja meggyőzni a többséget arról, hogy az elképzelése hasznosabb... a közösség számára. Akinek víziszonya van, nem nyer úszóversenyt. Akinek közösségiszonya van, az nem nyeri el a közösség szavazatainak többségét. Ez így ésszerű. Ha gond a közösség, akkor korrekt, hogy kimaradsz a közösség életéből, sőt ilyen hozzáállással demokratának is nehéz lenni. Nem plauzibilis.
Miért nem? A demokrácia egy közösségi irányító rendszer. Ha nincs közösség, nincs mit irányítani, nincs demokrácia. Ha belegondolunk, a közösségellenesség a demokráciaellenesség szinonimája. Továbbá, ha nem hiszünk abban, hogy a többség képes ésszerű döntéseket hozni, akkor nem hiszünk a demokrácia ésszerűségében, célszerűségében, azaz antidemokraták vagyunk. Még nem találkoztam olyan szimpatikus emberrel, aki antidemokratának mondta volna magát. A számomra szimpatikus emberek mind demokratának nevezik magukat – ideje, hogy a szavakhoz a közösség, a többség és az ésszerűség elfogadása is társuljon.
Tegyük 2017-et a demokratikus fejlődés évévé: bízzunk abban, hogy látványos igazunk többségben ölt testet. Higgyünk a társadalom józan eszében, mert ha nem hiszünk benne, akkor valóban tartósan kisebbségben maradunk. A demokrácia ugyanis a hackelői ellen hat, és ez történelmi léptékben így helyes, így igazságos.
Ebben a tudatban készüljünk a 2018-as választásra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése