2020. szeptember 9., szerda

A szivárványos zászló esete a sokszínűséggel

A Budapest IX. kerületi önkormányzatra tűzött szivárványos zászló (letépése, visszahelyezése, babaváró zászlóval történő kiegészítése, stb.) kapcsán izgalmas vita kezdődött arról, hogy vajon a sokszínűség nő vagy csökken-e ezáltal.
Az egyik megközelítésben a szivárvány a nemi identitások sokszínűségét legitimálja egy nyitottá teendő társadalom szemében, ezért üdvözlendő. A másik megközelítésben a "normális" heteroszexualitás ellen foglal állást, a devianciát reklámozza, ezért eltávolítandó.
Kirekeszt-e a szivárvány, ha mindennek szabad lenni, csak "normálisnak" nem? Mit mond erről a logika?
Első megközelítésben a logika a zászló kifüggesztőit igazolja, mivel egy megengedőbb rendszer joggal tart igényt fölényre egy kevésbé megengedő rendszerrel szemben. A nemi identitások és magatartások széles körét elfogadók joggal igyekeznek a mindössze két (női és férfi) identitást elismerők fölé kerekedni – AMENNYIBEN a sokszínűség önmagában vett érték.
Egy toleráns irányzat nem kritizálható eredményesen azzal, hogy miért nem tolerálja az intoleranciát. Nem feladata ugyanis tolerálni önmaga ellentétét, ahogy a demokrácia sem köteles demokratikusan tűrni az antidemokratikus szélsőségek aknamunkáját, és ettől nem válik antidemokratikussá.
Viszont a kritikai gondolkodás jegyében feltehetjük a kérdést, hogy vajon önmagában vett érték-e a sokszínűség - és azt válaszolhatjuk, hogy nyilvánvalóan nem. Önmagában vett érték a társadalmi jólét, a sokszínűség pedig ennek alárendelten vagy érték, vagy nem. Ha társadalmi jóléthez vezet, akkor érték, ha nem vezet ahhoz, akkor - a következménye miatt - nem érték.
E vonalon tovább haladva feltehetjük a következő kérdést: a nemi identitások sokszínű megélése milyen következményekhez vezet a társadalmi jólét terén? Amennyiben arra jutunk, hogy negatív következményekkel jár, akkor ez - szélesebb logikai keretben - érvényes érvelés lehet a nemi identitások sokszínűségét hirdető zászló kitűzése ellen. (Ha megfontoljuk, hogy a szivárvány eredetileg Isten szövetségét jelképezi a Vízözön utáni emberiséggel, akkor pedig beláthatjuk, hogy a szivárványos zászló körüli vita álláspontjai még messze nincsenek kifejtve.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése