2016. december 23., péntek

Miért jött Jézus, a Messiás, a világba?

A posztot Szabados Ádám teológiai blogbejegyzése ihlette, köszönet érte.
Karácsony előtt aktuális kérdés, hogy miről is szól ez a jeles ünnep: Jézus, a judaizmus szerinti Messiás világba jöveteléről. (Tehát egy konkrét ember különleges szerepvállalásáról, és nem az elvont szeretetről, jóságról, stb.)
Ám de miről szól Jézus, a Messiás eljövetele, vagyis miért jött a világba a judaizmus szerinti Messiás?
Az Újszövetségben sokféle támpontot találunk, de melyik az irányadó? Érdemes logikailag felülvizsgálni a sokféle párhuzamos információt. Nem valószínű például, hogy Jézus olyat hozni jött volna a világba, amiből előtte és nélküle is volt elég.
1. Jézus nem a Tórát eltörölni jött a világba. (Máté 5:17) Ez hihető és logikus. A feltámadt Jézus megváltoztatja ugyan a kisebb jelentőségű szabályok némelyikét, például eltörli az étkezési tilalmakat, ám ezek, a közhiedelemmel ellentétben, zömmel nem a Tórában szerepelnek, hanem a rabbinikus hagyományban, és ez utóbbit Jézus egy az egyben elutasítja. A judaista elit utálja, mert elvitatja az elit státuszát, földi működésében hangsúlyos gondolat a „vissza a mózesi alapokhoz".
2. Démonokat űzni jött. (Máté 8:29) Nem logikus, hiszen a judaizmus hivatalosan nem ismer démonokat. Más kérdés, hogy Jézus korában nagy divatban voltak. A démonűzés pogány koncepció, így valószínűsíthető, hogy a démonokról szóló történeteket részben a kortársak találták ki, részben pedig Jézus felelt meg a kortársi elvárásoknak, hogy kommunikálni tudja a fő üzenetét: szeresd embertársadat, mint önmagadat.
3. Irgalmasságot gyakorolni jött. (Máté 9:13) Hihető és logikus, az Izajás könyvében foglalt Messiás irgalmas.
4. A judaisták között szakadást létrehozni jött. (Máté 10:36) Ez nem logikus, inkább az utókor betoldása. A Messiás feladata egyesíteni. Jézus követőit azonban kizárták és kiátkozták a rabbinikus judaizmusból, e szemszögből nézve adhatták utólag Jézus szájába a szembefordításra vonatkozó gondolatot.
5. Megmenteni jött, ami elveszett. (Máté 18:11) Izajás könyve alapján ez hihető és logikus. A Messiás feladata egyesíteni minden judaistát.
6. Az embereket szolgálni jött. (Máté 20:28) Ez pontosítandó: az emberek Jézus számára a korabeli zsidók. Ebben a körben mozgott és tanított, az emberiségre csak a feltámadása után terjedt ki a gondoskodása. A Messiás kizárólag a zsidókkal foglalkozik, a többiekkel csak a zsidók közvetítésével. Mivel a judaisták egy része (talán kicsivel több, mint fele) elutasítja, feltámadása után közvetlenül az emberiséghez fordul, de a földi élete során ezt nem tette meg. Az üdvösség nem csak a zsidóktól származik, hanem elővételi jogon a zsidóknak jár.
7. Igét hirdetni jött. (Márk 1:38) Földi élete során kizárólag judaista körben tette ezt.
8. Világosságot hozni jött. (János 12:46) Nem hihető, ugyanis a judaizmus egésze a világosság a világ számára.
9. A világot megmenteni jött. (János 12:47) Ez pontosítandó: a Messiás a zsidók közvetítésével menti meg az emberiséget az eredendő bűn hatásától. Az emberiség ugyanis sehonnan sem értesült az eredendő bűnről, csakis a messiáskövető zsidók tanítása alapján a görögre fordított Bibliából. Ne feledjük, hogy Jézus korában a héber nyelvű Ószövetség ismeretlen az emberiség számára, rejtett irat. Nem lehet valakit megmenteni olyan állapottól, amiről azt sem tudja, hogy van.
10. Az igazságról tanúságot tenni jött. (János 18:37) Nem hihető, mert ez a judaisták dolga, és nem a Messiásé.
11. Bőséget hozni jött. (János 10:10) Hihető, mert ez a Messiás feladatai közé tartozik.
12. Örökké tartó igazságos földi uralmat gyakorolni jött. (Lukács 1:30-33) Hihető, hiszen a Messiás Dávid trónjára ül, ami nem az égben, hanem itt, a földön van. Más kérdés, hogy Jézus ezt nem földi emberként, hanem Isten feltámadt Fiaként teljesítette be, zavarba ejtve a kortárs judaisták egy részét. A többi judaista viszont elfogadta Messiásnak, és elterjesztette a tanítását az egész Földön. A kereszténység (jelentése: Messiás-követés) a judaizmus egyetemes, befogadó és demokratikus ága. A feltámadása óta eltelt 2000 év bebizonyította, hogy Jézus a követőin keresztül tényleges örök földi uralkodó, földi hatalommal irányít, és a követői igazságos jólétben élnek. Ahogy a judaizmus szerint ennek lennie kell.
Áldott és Messiásra figyelő Karácsonyt kívánok a blog minden olvasójának.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése